Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem Aplikacji jest NaviSail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-248), ul. Jana Kazimierza 64/79, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000508596, NIP: 5272712881, REGON: 147205343, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, z adresem e-mail do kontaktu jest: biuro@navisail.pl, (dalej „Usługodawca”), który przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celu i zakresie związanym ze świadczeniem usług w ramach Aplikacji, opisanej w Regulaminie.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z realizacją usług poprzez Aplikację. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do świadczenia usługi przez Usługodawcę.
  4. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.
  5. Dane osobowe zbierane są przez Usługodawcę w następujących celach: rejestracji użytkownika celem świadczenia usług opisanych w Regulaminie, realizacji płatności online, wystawienia faktury, przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, gromadzenia danych dotyczących korzystania z Aplikacji.
  6. Usługodawca w Aplikacji korzysta z plików typu Cookies. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach mobilnych użytkowników, do których Usługodawca uzyskuje dostęp za każdym razem, gdy użytkownik otwiera Aplikację. Pliki Cookies wykorzystywane są celem gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji przez użytkowników oraz ułatwieniu użytkownikowi korzystania z Aplikacji m.in. poprzez utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego logowania.
  7. Usługodawca zbiera następujące dane użytkowników: imię, nazwisko, email, zdjęcie, id instalacji na urządzeniu mobilnym, czas korzystania z Aplikacji, ilość wyznaczonych tras, ilość zakończonych tras, ilość zgłoszonych POI, ilość zgłoszeń CB radio, czas pracy Aplikacji, ranga użytkownika, rodzaj abonamentu.